** DIY Spring Reverb Unit for

Tube Amplifiers **

 


Spring Unit

Jousikaiku on yksinkertainen ja käytetty kaiku soittolaitteissa,
mutta sen oleellisin osa on itse jousi. Voiko sen tehdä itse !? Jousen vaatima elektroniikka on hyvin yksinkertainen, tässä olevan kytkennän ominaisuus on  korkea sisäänmeno
impedanssi. Eritoten tarkoituksena on sopivuus putkivah-
vistimiin, sisäisesti liitettynä. Siksi kaaviossa olevat 22nF:n
kondensaattorien pitää olla jännitekestoltaan 400V DC.


PCB Board

Spring Reverb Schematic
Jousimuuntajan sopiva koko on tulitikkurasian luokkaa.  Pitää olla
 purettavaksi sopiva, ei lakattu. Käämit poistetaan ja kelarunkoa lyhennetään ilmaraon verran. Muuntajalevyjen keskipalkista sahataan tila jousen läpimenoa varten. Jousiyksikkö ripustetaan kuminauhojen varaan, joten se on maadoitettava eri piuhalla. Kierrosmäärät kaaviossa. Lyhyt,
tiukka jousi =  lyhyt kaiku ja päinvastoin. Sopiva jousi on melko löysä. Ulkoisesti käytettynä
Mic (Hi Z) tai Gtr sisäänmenoon ja ulostulo vahvistimen instrumentti  liittimeen.  Sisäisesti
RCA liitimillä A-B pisteisiin, tällöin LED merkkivalot melko tarpeettomia sekä rele Re, katso
VOX AC30 Reverb-sivu.

Muuntaja Tr1 & Tr2

Spring Revrb Board
Warning !     Jos käytät tehdastekoista jousta, TDA2003:n  ulostuloon on laitettava rittävästi vaimennusta !
*    *    *

       
   *     *     *